Çadra Kërpudhë

Ҫadrat e tipit kërpudhe I ofrojmë në përmasat e mëposhtme:
• 200*200               • 500*500
• 250*250               • 550*550
• 300*300               • 600*600
• 350*350               • 650*650
• 400*400                • 700*700
• 450*450

-Deri ne çadrat me permasa 400*400 hapja behet manuale me litare.
-Nga çadrat 400*400 e në vazhdim përdorim profilin e rëndë 45*25 dhe hapja behet me mekanizem.
-Per çadrat 600*600 -700*700 përdorim profil të rënde dhe numri i stekave tek skeleti është 12 nga 8 qe është për çadrat më të vogla.
-Skeleti është 100% alumin dhe krahu është çelik.