Kobra 4-she

Ne cadrat e tipit kobra hapja bëhet me mekanizëm. Skeleti është 100% alumin dhe krahu është çelik. I ofrojmë në përmasat e mëposhtme.
• 200*200               • 500*500
• 250*250               • 550*550
• 300*300               • 600*600
• 350*350               • 650*650
• 400*400                • 700*700
• 450*450